Onderwijs

Scholen

Er zijn verschillende soorten Basisonderwijs en Voorgezet Onderwijs in de gemeente Dongeradeel.
Op de volgende pagina hebben wij ze voor u op een rijtje gezet. Lees verder

Leerlingenvervoer

De meeste kinderen gaan lopend of op de fiets naar school. Als uw kind een lichamelijke beperking heeft of school ver van huis ligt is dat moeilijker.
Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig of alleen met hulp van ouders/verzorgers naar school kunnen. Lees verder

Leerplicht

Bijna alle kinderen gaan op vierjarige leeftijd voor het eerst naar school. Een kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan.
De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Lees verder

Kinderopvang

Vanaf 2005 moet u als ouder zelf een opvangplaats voor uw kind inkopen. Dit geldt voor dagopvang, buitenschoolse opvang of opvang via een gastouderbureau. Ook de rekening van de kinderopvang betaalt u voortaan zelf. Lees verder

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt