Onderzoek Sionsberg

Op 21 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel gezamenlijk een motie ingediend. De raad heeft gevraagd een feitenonderzoek te laten uitvoeren naar aanleiding van de dreigende sluiting van de afdeling klinische verloskunde van het ziekenhuis ‘De Sionsberg’ te Dokkum.

Het onderzoek heeft als doel helderheid te scheppen in de feiten die spelen rond de dreigende sluiting van deze afdeling en de gevolgen die dat heeft voor het ziekenhuis, maar ook voor de burgers van de gemeente Dongeradeel en de omliggende gemeenten die aangewezen zijn op ‘De Sionsberg’.

Op 7 juni is aan bureau Bon opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Het feitenonderzoek 'Eiland op de wal' is op donderdag 13 september aan de gemeenteraad en belangstellenden gepresenteerd.

Achtergrondinformatie

De heer Bon was in 2002 eerste auteur van de analyse van de toen uiterst politiek gevoelige wachtlijstproblemen. Toen werd voor het eerst in een ministeriële nota gepleit voor concurrentie op kwaliteit. Het was de periode van de introductie van marktwerking en dus concurrentie met een (tot dan eenzijdige) focus op geld. In 2008 was hij eerste auteur van het inspectierapport met de analyse van de achterliggende oorzaken bij de schokkende brand in de operatiekamer in het ziekenhuis te Almelo. Vele structurele veiligheidsproblemen werden daarin bloot gelegd. De heer M.A. Westerouen van Meeteren is eveneens onafhankelijk onderzoeker en adviseur in de zorg. Hij is tevens forensisch geneeskundige. Hij kreeg landelijke bekendheid door zijn onderzoek naar dubieuze medische en alternatieve praktijken in de zaak Sylvia Millecam en door zijn inzet na zijn vertrek bij de IGZ voor de vervolging van de verantwoordelijke ‘hulp’verleners.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt