Scholen

Basisonderwijs

1 school voor gereformeerd basisonderwijs
4 openbare basisscholen
18 scholen voor protestants-christelijk basisonderwijs
1 school voor rooms-katholiek basisonderwijs
1 christelijke school voor speciaal basisonderwijs

De adressen en telefoonnummers zijn te vinden in de ► Digitale Gemeentegids .

Voortgezet onderwijs

Christelijke school voor praktijkonderwijs J.J. Boumanschool
Dockinga College
Piter Jelles Dalton

De adressen en telefoonnummers zijn te vinden in de ► Digitale Gemeentegids .

Stichting ARLANTA

Arlanta is een stichting die 16 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente Dongeradeel, in het noordoosten van Fryslân. Tien scholen bevinden zich in de dorpen en zes scholen in Dokkum, waarvan één school een school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn van christelijke signatuur. Meer informatie is te vinden op de website van ► Stichting ARLANTA .

Stichting Roobol

De stichting Roobol is verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Dongeradeel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Kollumerland c.a. De openbare scholen in Dokkum, Holwerd en Brantgum maken sinds augustus 2007 deel uit van de stichting Roobol. Meer informatie is te vinden op de website van ► Roobol

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt