Vrijwilliger van het jaar

De Vrijwilliger van het Jaar 2016 in Dongeradeel

Deze vrijwilligersprijs is een symbolisch eerbetoon van de gemeente Dongeradeel aan inwoners die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Jaarlijks zetten vele inwoners in de gemeente Dongeradeel zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Dat willen wij graag laten blijken. Daarom is de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het Jaar’ in het leven geroepen. Kent u een vrijwilliger die volgens u deze prijs verdient? Laat het weten en meld deze vrijwilliger aan!

Deze prijs zal voor het eerst tijdens de nieuwjaarsreceptie 2017 uitgereikt worden aan een individuele vrijwilliger.

Waarom een vrijwilligersprijs?

Vrijwilligers zorgen voor een leefbare samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligers in het zonnetje zetten. Mensen die zich belangeloos inzetten voor de gemeenschap in stad, wijk of dorp verdienen aandacht. Via deze persoon, de vrijwilliger van het jaar, krijgen alle mensen die zich vrijwillig inzetten, een gezicht.

Wie komt er in aanmerking voor een prijs?

  • Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs.
  • Het vrijwilligerswerk wordt in de gemeente Dongeradeel verricht.
  • De vrijwilliger woont in Dongeradeel.
  • De vrijwilliger mag geen vergoeding hiervoor ontvangen, behalve de vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.
  • Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking, denk aan vrijwilligerswerk in welzijn en zorg, cultuur, sport, onderwijs, economie recreatie en toerisme, leefbaarheid of vrijwilligerswerk vanuit de kerken.
  • Er is sprake van langdurige inzet.

Wie kan iemand aanmelden voor een prijs?

Iedereen kan een aanmelding doen (ook kerken, verenigingen en stichtingen).

Vrijwilligers voordragen kan tot 1 december 2016

Kent u iemand die de prijs verdient? Meld deze persoon dan aan bij het Vrijwilligerssteunpunt Het Bolwerk. U kunt uw favoriete vrijwilliger aanmelden via de website www.het-bolwerk.eu/vrijwilligersprijs-dongeradeel-2016 .

Hebt u een vraag over de vrijwilligersprijs? Stuur een mailtje naar:
Vrijwilligersprijsdongeradeel@het-bolwerk.eu.

Een jury maakt in december een keuze uit alle voorgedragen vrijwilligers die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2017 wordt bekend gemaakt wie de eerste Vrijwilligersprijs van Dongeradeel ontvangt.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt