Werk & Inkomen

Dongeradeel werkt sinds 2005 samen met de gemeente Dantumadiel op het gebied van werk en inkomen. Met ingang van 2015 maken de gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. ook deel uit van deze samenwerking. De afdeling Wurk Ynkommen Soarch van de gemeente Dantumadiel voert voor deze vier gemeenten de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand) en aanverwante regelingen uit.

Informatie op de website van de gemeente Dantumadiel

Op de pagina Werk en Inkomen op de website van de gemeente Dantumadiel vindt u informatie die, vanaf 1 januari 2013, ook voor inwoners van de gemeente Dongeradeel geldt.

Informatie

Op de website van de Belastingdienst, op de pagina  Belastingdienst/Toeslagen, vindt u informatie over de huur-, zorg- en kindertoeslagen. Naar school gaan en studeren kost geld. U kunt op de website van de Informatie Beheer Groep informatie vinden over verschillende regelingen voor een bijdrage in deze kosten.

hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt