Portal

  • Ontwerp-Aanwijzingsbesluit verordening afvoer hemelwater en grondwater

    Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ontwerp-besluit hebben gemaakt dat een verplichting bevat tot het binnen een termijn van een jaar afkoppelen van dakafvoeren en grondwaterafvoeren naar het openbaar riool en van volledig dakoppervlak, terreinverharding en grondwaterafvoeren voor locaties/woningen in diverse straten in de wijk Fonteinslanden te Dokkum.

    Meer nieuws
hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt