Portal

  • Aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen 2018

    In week 9 worden namens de de DDFK-gemeenten de aanslagen gemeentelijke belastingen 2018 verzonden. Op het aanslagbiljet staat ook de nieuwe WOZ-waarde vermeld. De Wet WOZ schrijft voor dat de WOZ-waarde in 2018 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2017. Met de waardeontwikkelingen na 1 januari 2017 mogen de gemeenten bij de waardebepaling dus geen rekening houden.

    Meer nieuws
hoog contrast
Vind eenvoudig wat u zoekt